Objevte svět matematiky a přírodních věd
Mascil Logo
matematika a přírodní vědy pro život


Kontakt

Vedoucí českého týmu řešitelů:
Martin Bílek
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Oddělení didaktiky chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta
e-mail: martin.bilek@uhk.cz

Tým řešitelů:
Michal Musílek
PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta
e-mail: michal.musílek@uhk.cz
Veronika Machková
Mgr. Veronika Machková
Oddělení didaktiky chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta
e-mail: veronika.machková@uhk.cz

Zástupce UHK v Evropském poradním sboru projektu (EAB):

Doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D.
Katedra aplikované lingvistiky, Fakulta informatiky a managementu
e-mail: ivana.simonova@uhk.cz

Složení Národního poradního sboru (NAB):

Mgr. Miloš Kosina – vedoucí sekce pro všeobecné, odborné a speciální vzdělávání, Odbor školství, Královéhradecký kraj
Ing. Jiří Seidler – ředitel firmy Tepelné hospodářství a.s., Hradec Králové
Mgr. Jaroslav Kořínek – ředitel Střední odborné školy obchodu a služeb, Chrudim
Bc. Lenka Hronešová – Ekologické centrum SEVER, Hradec Králové
Mgr. Martin Vrkoslav – ředitel Základní školy Vamberk
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. – děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzitytwitter rss-feed newsletter mascil-freiburg@ph-freiburg.de
English pages of project MaSciL