Objevte svět matematiky a přírodních věd
Mascil Logo
matematika a přírodní vědy pro život

Playing Escher

Didaktický scénář ilustrující IBL (badatelsky orientované učení), implementované v projektu inspirovaném grafikami M. C. Eschera.

Chocolate Chip Mining

Konkrétní materiál pro výuku: Těžba čokoládových peciček v sušence jako model obtíží při těžbě nerostných surovin.

Parking Problem

Konkrétní materiál pro výuku: úloha, která reflektuje využití matematiky ve světě práce.

Setkání mezinárodního týmu řešitelů v Heraklionu

Ve dnech 9. – 12. prosince 2013 se uskutečnilo druhé setkání řešitelů projektu MaSciL v Heraklionu na řeckém ostrově Kréta (první setkání hostila Pedagogická univerzita ve Freiburgu již v lednu 2013). Diskutovány byly dosavadní poznatky z řešení projektu v jednotlivých participujících zemích, ...

Učit se pro úspěch v testech nestačí

Poslední výsledky mezinárodního srovnávacího šetření zaměřeného na matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost patnáctiletých žáků (PISA 2012) nejsou velkým překvapením. I přes mírné zlepšení českých žáků ve všech třech částech šetření se znovu ukázalo, a to nejen u nás, že ...

První zasedání řešitelů projektu z PřF UHK a NAB

Dne 20. 11. 2013 se uskutečnilo první setkání řešitelů projektu MaSciL z Přírodovědecké fakulty UHK a Národního poradního sboru (NAB). Představeny byly postupně záměry projektu na mezinárodní a národní úrovni, užší tým řešitelů PřF UHK a Národní poradní sbor projektu. Prezentovány byly ...


twitter rss-feed newsletter mascil-freiburg@ph-freiburg.de
English pages of project MaSciL