Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Informační stránky projektu


Lektorský tým

Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

  • Narozen 28.10.1952 v Praze, vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti: 1987 CSc., 2001 DrSc. v oboru vnitřní lékařství, 2002 profesor vnitřní lékařství.
  • Od roku 1993 členem VR 1.LF UK, 1999-2000 člen VR UK, od roku 2000 člen Vědecké rady ČVUT, 2003-2006 člen VR LF UK Hradec Králové, od roku 2006 člen VR LF UK Plzeň.
  • 1995-2001 předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací dále od roku 2001 člen výboru, 1997-dosud člen Diabetologické společnosti, 2001-dosud člen výboru (revizní komise) Společnosti klinické výživy a metabolické péče, od 2006 člen výboru Obezitologické společnosti. Jako asistent Fyziologického ústavu FVL UK - výzkumné zaměření na biokybernetiku a matematické modelování fyziologických funkcí.
  • Na III. interní klinice: řada grantů, 3 záměry a 2. projekty 6.RP EU vše s tématy počítačová podpora metabolické péče, matematické modelování, expertní systémy, informační systémy, kvantitativních vztahů u diabetu a metabolického syndromu, kancerogeneze u diabetu, systémů pro dávkování inzulínu, tři zahraniční pobyty.

Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

MUDr. Alois Anděl, CSc.

MUDr. Šárka Andělová, CSc.

prim. MUDr. Ján Capko

PhDr. Martin Jílek


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky

© Univerzita Hradec Králové